Jdi na obsah Jdi na menu

Manuál chovatele


zdroj KCHICH ( www.italsky-chrtik.utf.cz/uvod )

Před krytím

1. Poslat poradci chovu žádost o krycí list alespoň měsíc před předpokládaným háráním


- v žádosti uveďte jméno feny
- datum posledního vrhu
- očekávaný termín hárání
- jména krycích psů.
U zahraničního krytí doložte chovnost a kopii originálu PP.

Prosím uvědomte si, že krycí list platí minimálně jeden rok, proto o něj můžete požádat skutečně s předstihem a ne až ve chvíli, kdy vaše fenka začala hárat!
Na krycí list si můžete nechat napsat libovolný počet psů, nemusíte dodržovat napsané pořadí

- k žádosti přiložte kopii dokladu o zaplaceném poplatku za vystavení KL 120 Kč.
Po splnění těchto náležitostí dostanete modrý a červený krycí list.

2. Fena by měla být před krytím a před začátkem hárání odčervena a samozřejmě v imunitě proti parvoviróze, nemocem psinkového charakteru a vzteklině.
Pravidelné očkování chrtíka je snad samozřejmostí každého rozumného a zodpovědného majitele a chovatele

3. Uvědomte majitele krycího psa o svém záměru krýt jeho psem a domluvte si předem podmínky za krytí.

Po krytí:

1. Chovatel a majitel krycího psa vyplní a podepíší oba krycí listy - majitel krycího psa by nikdy neměl nakrýt, pokud chovatel přijede bez krycího listu!

2. Vyplněný červený krycí list zašle majitel krycího psa do týdne poradci chovu.
U zahraničního krytí zasílá i červený krycí list majitel feny. Prosím posílejte obyčejnou poštou, ne doporučeně!

3.  Modrý krycí list zasílá majitel feny po narození štěňat do 3 tří dnů poradci chovu.Pokud fena nezabřezne, posílá majitel feny krycí list zpět poradci chovu po uplynutí fyziologické lhůty březosti s poznámkou „Nezabřezla“. Prosím posílejte obyčejnou poštou, ne doporučeně!

 

Po narození štěňat:

1. Po obdržení modrého krycího listu od chovatele zašle poradce chovu chovateli Žádanku o určení tetovací značky a Přihlášku k zápisu štěňat.

2. Do žádanky o určení tetovací značky vepíše chovatel jména štěňat v abecedním pořadí, nejdříve psy, potom feny. Dále vyplní název své chovatelské stanice, adresu a rodiče vrhu, datum vrhu. Žádanku vyplňuje dvakrát a zašle přímo na plemennou knihu. Přihlášku k zápisu štěňat si chovatel ponechá do otetování/očipování štěňat. Plemenná kniha zašlechovateli zpět jednu žádanku s uvedenými čísly zápisu, které jsou shodné s tetovacími čísly.

3. Po otetování nebo očipování štěňat vyplní chovatel Přihlášku k zápisu štěňat. Tetování nebo čipování musí veterinární lékař nebo tetovatel potvrdit podpisem a razítkem v přihlášce.

Tetování provádí veterinární lékař, veterinární technik, nebo klubem pověřený poradce chovu či chovatel, pouze pokud získal odborné vzdělání dle § 59 veterinárního zákona. Čipování provádí veterinární lékař. V případě čipování zapíše veterinární lékař v přihlášce k zápisu číslo čipu k příslušnému jménu štěněte. Je nutné přiložit jeden štítek za každé štěně, tento štítek je pak nalepen na průkaz původu. Vhodný minimální věk pro tetování štěňat je 6 týdnů, vhodný minimální věk pro čipování je 9 - 10 týdnů.
V přihlášce je nutno uvádět přesně všechny údaje. Nezapomínejte na datum krytí!
Pokud jde o váš první vrh, je třeba poslat i kopii přiděleného chráněného názvu chovatelské stanice.

4. Vyplněnou kompletní přihlášku k zápisu zašle chovatel poradci chovu, ten ji potvrdí a zašle spolu s modrým krycím listem na plemennou knihu.

5. Povinností každého chovatele a majitele krycího psa je
vést knihu odchovů a knihu krytí, a to pro každého chovného jedince zvlášť, a na požádání ji předložit ke kontrole.
 

Nezapomeňte na přeregistraci chovných zvířat!

Po úspěšném absolvování bonitace je třeba nechat si přeregistrovat chovné jedince.

Chovná fena je přeregistrována většinou při zápisu prvního vrhu. Chovatel zašle originál průkazu původu na příslušnou plemennou knihu.

Chovný pes by měl být přeregistrován nejpozději po prvním nakrytí – opět je nutné zaslat na příslušnou plemennou knihu originál průkazu původu. Tuto skutečnost samozřejmě provádí majitel krycího psa, ale je dobré, když si chovatel zkontroluje, zda je otec vrhu přeregistrován.

POZOR!

Klub chovatelů italských chrtíků zapisuje v plemenné knize ČMKU, Klub chovatelů chrtů zapisuje chrtíky v plemenné knize ČMKJ (Českomoravská kynologická jednota) – zkratka plemenné knihy je ČLP.

Je vždy nutné provádět přeregistraci tam, kde byl průkazu původu (PP) vydán. Má-li např. fena PP vydán v ČLP a zapisuje štěňata v ČMKU, je třeba provést přeregistraci v ČLP a kopii přeregistrovaného PP zaslat ČMKU.
Stejně tak i pes, zapsaný v ČLP, provede přeregistraci v ČLP a kopii přeregistrovaného průkazu původu zašle na plemennou knihu ČMKU. Prosím, mějte toto na paměti, abyste se vyvarovali případných problémů a zdržování při vydávání průkazů původu pro svá štěňata.


Adrea plemenné knihy: ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Jankovcova 53
170 00 Praha 7
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00

 

zdroj KCHICH ( http://www.italsky-chrtik.utf.cz/uvod/ )

 

Portrét

Kontakt

CH.S. Můj andílek

Monika Vágnerová
Česká Třebová
Czech Republic

+420 728 595 480

muj-andilek@seznam.cz

Statistiky

Online: 3
Celkem: 1000321
Měsíc: 11055
Den: 244